U Zagrebu se otvara peta najveća maketa željeznice Europe i uz pomoć Expert Product tima

Backo Mini Express, najveća maketa željeznice jugoistočne Europe postavljena u Gundulićevoj ulici br. 4, postala je jedan od najprepoznatljivijih turističkih sadržaja hrvatskog glavnog grada i to svega u dvije godine od kada je počela s radom.

U suradnji s timom Expert Producta od samog početka javnog rada, Backo Mini Express postao je danas zaštitnim turističkim znakom i sadržajem ovog dijela jugoistočne Europe. Odmah po otvorenu, Backo Mini Express “zaradio” je epitet najveće makete te vrste u jugoistočnoj Europi, a stalni porast turističkog posjeta, razlozi su za njezino proširenje i postavljanje na tron jedne od najvećih u Europi.

U suradnji s Expert Productom brandirali smo Backo Mini Express kao turistički raritet kontinentalnih prostora naše države, koji je 85 posto hrvatski proizvod. Po najvećoj maketi željeznice jugoistočne Europe, u Gundulićevoj ulici br. 4, u Zagrebu, na 75 četvornih metar prometuje više od 100 vlakova osam sati svakog dana na čak 1.050 metara tračnica, a vijesti o  ovom maketarskom fenomenu čule su se i u dalekoj Kini od kuda smo dočekali nekoliko novinarskih ekipa radi promocije i vijesti o našem radu.

Backo Mini Express trenutačno se proširuje i sadržajno obogaćuje na dodatnih 250 četvornih metara čime će postati peta najveća maketa te vrste u Europi. Zagrebu će tako donijeti titulu grada s jednom od najvećih maketa u Europi. Uz Expert Producta, uskoro jedna od navećih maketa u Europi, priprema se po treći puta sudjelovati u Adventu u Zagrebu, ali i prezentaciji svojih zanimljivih sadržaja cijelom Starom kontinentu.