Nino Balenović

dr. med. dent. Nino Balenović

Segment tržišnih komunikacija potrebna je stomatološkim ordinacijama, pa tako i nama. Za tu vrstu aktivnosti nemamo stalno angažiranu osobu, nego tu rado posežemo kroz outsourcing za uslugama koje nudi i Expert Product. To nam je znatno isplativije, kvalitetnije, štedi novac, vrijeme, jako smo zadovoljni, te što je najbitnije nemamo potrebu angažirati vlastitog zaposlenika. Toplo preporučujem svojim kolegama stomatolozima, ali i ostalim poduzetnicima da angažiranjem Expert Producta štede novac i vrijeme, a dobivaju učinak kojega žele u svom poslovanju.


dr.med.dent. Nino Balenović
vlasnik Privatne stomatološke ordinacije Balenović