The team

Yes, we’re looking like a super hot models, but, I swear,
we are cool engineer

Sanela Dropulić

Direktorica Virtualnog ženskog poduzetničkog centra

Branko Pavlović

Konzultant tima

Dalibor Vašarević

Web i grafički dizajner

Antonija Šimunković

Project manager

Kristina Krstinić

EU projektantica

Tatjana Salopek

mag. iur.