Sanela Dropulić

Direktorica Virtualnog ženskog poduzetničkog centra

Branko Pavlović

Konzultant tima