Expert team

Sanela Dropulić

Direktorica Virtualnog ženskog poduzetničkog centra

Branko Pavlović

Konzultant tima

Dalibor Vašarević

Web i grafički dizajner

Antonija Šimunković

Project manager

Kristina Krstinić

EU projektantica

Tatjana Salopek

mag. iur.

Mirela Glavaš

Računovodstvo i porezno savjetovanje

Luka Cerovina

Kinematograf i grafički dizajner