EU projekt

U sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. provodi se Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., unutar navedenog programa je tvrtka Expert product d.o.o. uspješno aplicirala na natječaj KK.03.2.1.17 “WWW vaučeri za MSP-ove”.

Naziv projekta:
Unapređenjem i optimizacijom poslovne web stranice do veće vidljivosti i prisutnosti tvrtke Expert product d.o.o. na tržištu.

Očekivani rezultati projekta:
Projekt tvrtke Expert product d.o.o. – „Unapređenjem i optimizacijom poslovne web stranice do veće vidljivosti i prisutnosti tvrtke Expert product d.o.o. na tržištu.“ doprinosi povećanju konkurentnosti, prisutnosti i vidljivosti vlastitih usluga na hrvatskom i inozemnom tržištu. Predmetnim projektom ćemo postati konkurentniji, povećati svoju prisutnost na tržištu i bit ćemo u mogućnosti odgovoriti na nove trendove i izazove tržišta. Tim putem će se također generirati veći prihod i budući pozitivan rast i razvoj tvrtke.

Ukupna vrijednost projekta – 23.000,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi – 22.700,00 HRK
Bespovratna sredstva – 15.890,00 HRK
Privatna sredstva – 7.110,00HRK

Kontakt osoba: Sanela Dropulić, sanela@poduzetnica.hr

Razdoblje provedbe Projekta je od 28.1.2019. do 28.10.2019.